ภาพกิจกรรม

งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโกเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

โพสต์6 ธ.ค. 2560 01:18โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 21:15 โดย ADMIN WEB ]

โครงการฟุตบอลสานสัมพันธ์ฯ

โพสต์6 ธ.ค. 2560 01:09โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 01:51 ]

โครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560

โพสต์30 พ.ย. 2560 02:25โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 01:49 โดย Admin Picture ]


โครงการปลูกจิตสำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไท

โพสต์24 พ.ย. 2560 03:54โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 01:47 ]


โครงการขับขี่ปลอดภัย โดย บริษัทฮอนด้า วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

โพสต์24 พ.ย. 2560 03:34โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 01:45 โดย Admin Picture ]


การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

โพสต์24 พ.ย. 2560 03:25โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2560 01:43 โดย Admin Picture ]

1-6 of 6