ภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์9 เม.ย. 2561 19:45โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2561 19:46 ]


โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนธนินทร1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โพสต์30 มี.ค. 2561 03:14โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 03:15 ]


การแข่งขันฟุตซอล Donmuang Cup ครั้งที่ ๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี ร่วมด้วยกับสถานศึกษาอีก ๑๖ สถานศึกษา เขตพื้นที่ดอนเมือง และใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์9 มี.ค. 2561 00:02โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2561 00:02 ]


วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ยินดีต้อนรับผู้สอบแข่งขันได้ที่แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๑๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์8 มี.ค. 2561 23:59โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 23:59 ]


โครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์4

โพสต์8 มี.ค. 2561 23:54โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 23:55 ]


โครงการซ่อมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ชุมชนโค๊กเจ๊ก

โพสต์8 มี.ค. 2561 23:40โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 23:41 ]


พิธีลงนามความร่วมมือการจักการศึกษาระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาประเทศจีนกับสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:49โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 22:50 ]


วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรม เทคนิคดอนเมืองปริทรรศน์ และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอาคาร ๕๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:46โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 22:46 ]


สมาคมนายช่างอากาศยาน นำโดย พลอากาศโทเปรมศักดิ์ อุทัยภพ นายกสมาคมนายช่างอากาศยานแห่งประเทศไทย ท่านวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา(ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา) พร้อมด้วย นายณัชธร ทองดอนเปรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอนุชิต กลับประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน ร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด และกรมช่างอากาศ เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางด้านช่างอากาศยานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ บริษัทไทยไลอ้อนแอร์ และกรมช่างอากาศ

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:35โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 22:43 ]


กิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2561 วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์27 ธ.ค. 2560 03:14โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 23:26 ]


1-10 of 21