โครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ ในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์30 พ.ย. 2560 02:25โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2560 18:18 ]