การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

โพสต์27 ธ.ค. 2560 03:12โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 04:01 ]