สมาคมนายช่างอากาศยาน นำโดย พลอากาศโทเปรมศักดิ์ อุทัยภพ นายกสมาคมนายช่างอากาศยานแห่งประเทศไทย ท่านวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา(ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา) พร้อมด้วย นายณัชธร ทองดอนเปรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง นางภาดี ขุนนนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอนุชิต กลับประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน ร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด และกรมช่างอากาศ เพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางด้านช่างอากาศยานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ บริษัทไทยไลอ้อนแอร์ และกรมช่างอากาศ

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:35โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 22:43 ]