พิธีลงนามความร่วมมือการจักการศึกษาระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาประเทศจีนกับสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:49โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 22:50 ]