โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนธนินทร1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โพสต์30 มี.ค. 2561 03:14โดยAdmin Picture   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 03:15 ]