คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 753/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสัมมนาติดตามผลการฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานประกอบการ

โพสต์14 ธ.ค. 2560 19:09โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 19:09 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 693/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ(V-NET)ปีการศึกษา 2560 (ส.-ปวช.3)

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:14โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 01:14 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 692/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ(V-NET)ปีการศึกษา 2560 (อ.-ปวส.2)

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:13โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 01:13 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 748/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์13 ธ.ค. 2560 06:19โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 23:51 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 742/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝีมือ

โพสต์12 ธ.ค. 2560 06:07โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2560 18:08 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 710/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย

โพสต์29 พ.ย. 2560 23:13โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 23:13 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 709/2560 เรื่องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย

โพสต์29 พ.ย. 2560 23:11โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 23:12 ]


คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 657/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย

โพสต์28 พ.ย. 2560 18:28โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 18:29 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 656/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนภายใน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์10 พ.ย. 2560 06:20โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2560 19:04 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 655/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

โพสต์10 พ.ย. 2560 06:20โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2560 19:03 ]


1-10 of 19