คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 656/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ให้ความรู็และป้องกันโรคเอดส์

โพสต์12 พ.ย. 2561 03:53โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 03:54 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 655/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบใบประกาศหลักสูตรระยะสั้นสาขา ช่างประกอบแว่นตา

โพสต์12 พ.ย. 2561 03:50โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 03:52 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 635/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก สำหรับยามรักษาการณ์

โพสต์31 ต.ค. 2561 01:58โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2561 01:59 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 634/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก สำหรับยามรักษาการณ์

โพสต์31 ต.ค. 2561 01:55โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2561 01:55 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 621/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์29 ต.ค. 2561 07:43โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 07:43 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 619/2561 เรื่องอนุมัติตัวบุคลากรปฏิบัติงานธุรการนอกเวลาราชการในวันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ต.ค. 2561 01:32โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2561 07:41 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 616/2561 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์24 ต.ค. 2561 07:08โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2561 07:08 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 607/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีทำบุญตักบาตร และอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2561

โพสต์10 ต.ค. 2561 08:20โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2561 08:21 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 606/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก สำหรับยามรักษาการณ์

โพสต์10 ต.ค. 2561 08:17โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2561 08:18 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 605/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมนักเรียน นักศึกษากิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์9 ต.ค. 2561 23:17โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 23:18 ]


1-10 of 100