คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 289/2561 เรื่องให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพของนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

โพสต์17 ก.ย. 2561 05:35โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2561 05:35 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 543/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

โพสต์16 ก.ย. 2561 20:57โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2561 20:57 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 489/2561 เรื่องแต่งตั้งครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์16 ก.ย. 2561 20:55โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2561 20:55 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 506/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ก.ย. 2561 06:08โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2561 06:08 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 514/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ" (Day camp ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์30 ส.ค. 2561 04:02โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 04:02 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 490/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์22 ส.ค. 2561 07:11โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 04:06 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 487/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ของครูสายงานการสอน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (Individual Development Plan : ID PLAN)

โพสต์16 ส.ค. 2561 21:06โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2561 07:10 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 465/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โพสต์9 ส.ค. 2561 07:54โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 07:55 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 382/2561 เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการ

โพสต์6 ส.ค. 2561 01:50โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 01:50 ]


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 429/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

โพสต์19 ก.ค. 2561 04:09โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2561 04:13 ]


1-10 of 86