คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 064/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกประจำวันหยุด (กลางวัน) สำหรับครูและเจ้าหน้าที่หญิง

โพสต์31 ม.ค. 2561 18:30โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2561 18:31 ]