คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 065/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย

โพสต์31 ม.ค. 2561 18:34โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 21:16 ]
(ยกเลิก)