คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 123/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์27 ก.พ. 2561 20:24โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 20:25 ]