คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 139/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

โพสต์5 มี.ค. 2561 05:40โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 05:40 ]