คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 156/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย

โพสต์14 มี.ค. 2561 01:22โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 01:22 ]