คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 289/2561 เรื่องให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา/ฝึกอาชีพของนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ

โพสต์17 ก.ย. 2561 05:35โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2561 05:35 ]