คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 309/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกประจำวันหยุด (กลางวัน) สำหรับครูและเจ้าหน้าที่หญิง

โพสต์14 มิ.ย. 2561 19:23โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 19:24 ]