คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 324/2561 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 มิ.ย. 2561 08:33โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 08:33 ]