คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 405/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย

โพสต์12 ก.ค. 2561 07:52โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 07:52 ]