คำสั่งสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 479/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กับสถานประกอบการ

โพสต์4 ม.ค. 2561 19:57โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2561 19:57 ]