คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 487/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ของครูสายงานการสอน วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (Individual Development Plan : ID PLAN)

โพสต์16 ส.ค. 2561 21:06โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2561 07:10 ]