คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 634/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก สำหรับยามรักษาการณ์

โพสต์31 ต.ค. 2561 01:55โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2561 01:55 ]