คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ที่ 642/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกประจำวันหยุด (กลางวัน) สำหรับครูและเจ้าหน้าที่หญิง

โพสต์2 พ.ย. 2560 23:17โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2560 18:26 ]