คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 657/2560 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย

โพสต์28 พ.ย. 2560 18:28โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 18:29 ]