คำสั่งวท. ดอนเมือง ที่ 709/2560 เรื่องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อรักษาทรัพย์สินและป้องกันอัคคีภัย ดูแลความสงบเรียบร้อยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ประจำวัน (กลางคืน) สำหรับครู และเจ้าหน้าที่ชาย

โพสต์29 พ.ย. 2560 23:11โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 23:12 ]