ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(75 ชั่วโมง) ช่างประกอบแว่นตา ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์19 ก.ค. 2561 04:49โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2561 04:49 ]
ข่าวประชาสัมพันธ์จากหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์

โพสต์16 ก.ค. 2561 01:17โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2561 01:17 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ,เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

โพสต์12 ก.ค. 2561 07:51โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 07:51 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน(รายเดือน)

โพสต์5 ก.ค. 2561 08:00โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2561 08:00 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ชาวต่างชาติ

โพสต์30 มิ.ย. 2561 06:49โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2561 06:49 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอนสาขาวิชาช่างยนต์)

โพสต์15 มิ.ย. 2561 07:04โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2561 07:05 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ,นักการภารโรง)

โพสต์24 พ.ค. 2561 02:40โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 02:40 ]


กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ค. 2561 06:31โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 06:31 ]


ประชาสัมพันธ์โครงการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

โพสต์9 เม.ย. 2561 23:47โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2561 23:47 ]


ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพีกของทางราชการ พ.ศ. 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 05:34โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 05:34 ]


1-10 of 27