ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

โพสต์4 ต.ค. 2561 21:15โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2561 21:16 ]


แจ้งเรื่องการปิดภาคเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 ต.ค. 2561 19:21โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2561 19:22 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

โพสต์2 ต.ค. 2561 01:37โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 01:37 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 ก.ย. 2561 21:38โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 21:47 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

โพสต์16 ก.ย. 2561 21:00โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2561 21:00 ]


ที่ ศธ ๐๖๐๑/๗๐๗๘ เรื่อง ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์31 ส.ค. 2561 03:25โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 03:25 ]


ที่ ศธ ๐๖๐๑/๖๙๖๙ เรื่อง ขอทราบข้อเสนอแนวคิดในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์31 ส.ค. 2561 03:22โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 03:23 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

โพสต์23 ส.ค. 2561 06:50โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 06:50 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

โพสต์10 ส.ค. 2561 08:24โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 08:24 ]


ประกาศเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2541

โพสต์25 ก.ค. 2561 02:43โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2561 02:44 ]


1-10 of 38