ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

โพสต์16 ก.ย. 2561 21:00โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2561 21:00 ]


ที่ ศธ ๐๖๐๑/๗๐๗๘ เรื่อง ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์31 ส.ค. 2561 03:25โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 03:25 ]


ที่ ศธ ๐๖๐๑/๖๙๖๙ เรื่อง ขอทราบข้อเสนอแนวคิดในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์31 ส.ค. 2561 03:22โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 03:23 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

โพสต์23 ส.ค. 2561 06:50โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 06:50 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

โพสต์10 ส.ค. 2561 08:24โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 08:24 ]


ประกาศเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2541

โพสต์25 ก.ค. 2561 02:43โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2561 02:44 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โพสต์22 ก.ค. 2561 23:14โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2561 23:14 ]


ข่าวประชาสัมพันธ์จากหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์

โพสต์16 ก.ค. 2561 01:17โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2561 01:17 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ,เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

โพสต์12 ก.ค. 2561 07:51โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 07:51 ]


1-10 of 34