ที่ ศธ ๐๖๐๑/๖๙๖๙ เรื่อง ขอทราบข้อเสนอแนวคิดในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์31 ส.ค. 2561 03:22โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 03:23 ]