ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์12 พ.ย. 2561 03:57โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 03:57 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์28 พ.ย. 2560 17:33โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 17:33 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์23 พ.ย. 2560 04:15โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2560 04:16 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์23 พ.ย. 2560 04:14โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2560 04:14 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์14 พ.ย. 2560 03:57โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2560 03:57 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์5 พ.ย. 2560 20:14โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 20:14 ]


ประกาศวิทยาลัยดอนเมือง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์5 พ.ย. 2560 20:12โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 20:12 ]


1-7 of 7