ข่าวงานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรณี นักเรียนนักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา

โพสต์8 ต.ค. 2561 03:39โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2561 03:39 ]


เรียน เชิญประชุมผู้ปกครอง และแจ้งปฏิทินดำเนินงานของงานทะเบียน พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียน กับจำนวนเงินลงทะเบียน

โพสต์8 ต.ค. 2561 03:37โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2561 03:37 ]


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์2 ต.ค. 2561 07:06โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2561 19:17 ]


กำหนดการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ2

โพสต์3 พ.ค. 2561 19:12โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2561 19:13 ]


ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เทียบโอนฯ (รอบ 2)[สอบวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561]

โพสต์30 เม.ย. 2561 22:51โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 22:53 ]


ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สมทบ (รอบ 2)[สอบวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561]

โพสต์30 เม.ย. 2561 22:49โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 23:00 ]


ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ทวิภาคี (รอบ 2)[สอบวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561]

โพสต์30 เม.ย. 2561 22:45โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 22:59 ]


ประกาศรายชื่อและเลขที่ห้องสอบ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (รอบ 2)ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เทียบโอนฯ (รอบ 2)[สอบวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561]

โพสต์30 เม.ย. 2561 20:32โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 22:54 ]


กำหนดการรายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 05:15โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 05:15 ]


1-10 of 20