ข่าวงานทะเบียน

กำหนดการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ2

โพสต์3 พ.ค. 2561 19:12โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2561 19:13 ]


ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เทียบโอนฯ (รอบ 2)[สอบวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561]

โพสต์30 เม.ย. 2561 22:51โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 22:53 ]


ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สมทบ (รอบ 2)[สอบวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561]

โพสต์30 เม.ย. 2561 22:49โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 23:00 ]


ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ทวิภาคี (รอบ 2)[สอบวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561]

โพสต์30 เม.ย. 2561 22:45โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 22:59 ]


ประกาศรายชื่อและเลขที่ห้องสอบ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (รอบ 2)ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เทียบโอนฯ (รอบ 2)[สอบวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561]

โพสต์30 เม.ย. 2561 20:32โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 22:54 ]


กำหนดการรายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 05:15โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 05:15 ]


แบบรายการสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 05:14โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 05:14 ]


ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน (รายงานตัว ขึ้นทะเบียน ลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

โพสต์31 มี.ค. 2561 01:07โดยADMIN WEB   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 05:03 ]


1-10 of 17