ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่องการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กรณี นักเรียนนักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา

โพสต์8 ต.ค. 2561 03:39โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2561 03:39 ]