ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนขอจบ และ รับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560

โพสต์27 มี.ค. 2561 06:17โดยDonMuang Technical College   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 05:02 ]
นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกแผนก ให้ลงทะเบียน ขอจบ และรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 52 ปี
08.30 น - 12.00 น.