ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร